Lions Club Tyristrand har møter den andre tirsdagen hver måned.

Vårt faste møtelokale er på IF Tyristubben sitt klubbhus dersom vi ikke er på utflukter.

Følg oss gjerne på vår Facebook side som har mer oppdatert informasjon.